Als werknemers van twee gemeenten over en weer bij elkaar werkzaamheden willen uitoefenen, is een samenwerkingsovereenkomst dan voldoende?

Ja, een samenwerkingsovereenkomst is voldoende. Het personeel hoeft niet per se gedetacheerd te zijn. Onderlinge verrekening is voldoende.