Bustour Noord-Holland 14 februari 2013

De bus van het VNG-ondersteuningsprogramma Slim Samenwerken reisde 14 februari 2013 naar verschillende samenwerkingsvormen in Noord-Holland om zich te laten informeren over hoe de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan worden vormgegeven. De bustour werd ditmaal georganiseerd samen met het Platform Regionale Samenwerking (www.vng.nl/prs), een platform voor secretarissen/directeuren van samenwerkingsverbanden (in wording). De relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is zeer actueel in het licht van de taken in het sociaal domein die op gemeenten afkomen, de bezuinigingen en de behoefte om zaken efficiënter op te pakken.

Het verslag en de presentaties vindt u via onderstaande links.