Reactie op de lokale vernieuwingsagenda

maandag 23 februari 2015

Geachte heer Plasterk,

Op 6 januari 2015 zond u de Tweede Kamer de brief Vitale lokale democratie; Richting en ruimte voor verandering. In deze brief geeft u een eerste aanzet tot een Agenda Lokale Democratie naast ook een duiding van de actuele maatschappelijke en politieke ontwikkelingen.