Wetgevingskalender

Democratisering gemeenschappelijke regelingen

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
34177