Waarom werken we anders samen in het Interbestuurlijk Programma?

Jantine Kriens, Algemeen directeur van de VNG, legt de aanleiding en het belang van het Interbestuurlijk Programma uit.

Interbestuurlijk Programma

De gevolgen van de klimaatverandering, het tekort aan betaalbare woningen, de toenemende problematische schulden en het behoud van de leefbaarheid in de stad en op het platteland. Het is slechts een greep uit de grote maatschappelijke opgaven waar gemeenten nu al aan werken, of dat binnenkort zeker gaan doen. Het zijn opgaven die zich niet beperken tot de grenzen van een gemeente of regio of een bepaald beleidsterrein. De VNG, het Rijk, de UvW en het IPO beseffen dat voor een succesvolle aanpak een andere vorm van samenwerking tussen overheden nodig is. De basis voor deze samenwerking is vastgelegd in het Interbestuurlijk Programma (IBP).

Maar waarom is een andere vorm van samenwerken nodig? De bestuurlijke reflectie ‘Wat het nieuwe kabinet zich moet realiseren’ van de NSOB toont aan dat de opgaven van vandaag en morgen een afwisselende rol, positie en methodiek vragen van overheden. Een vorm van samenwerken waarbij we samen de schouders eronder zetten op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Niet alleen omdat we afhankelijk zijn van elkaar, maar vooral omdat we met een gezamenlijke inzet van expertises en verantwoordelijkheden tot een beter resultaat kunnen komen voor onze inwoners.

Sinds 14 februari 2018 werken overheden met elkaar samen aan negen maatschappelijke opgaven in het IBP. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 27 juni 2018 hebben de leden met een grote meerderheid ingestemd met het IBP.

Basis

Om te kunnen werken op basis van een gelijkwaardig partnerschap is voorafgaand aan de onderhandelingen over het IBP met het Rijk afgesproken dat er een oplossing komt voor de problemen die zijn ontstaan in het sociaal domein. En daarnaast dat de nog te vormen nieuwe colleges en raden zelf bepalen waar ze hun eigen middelen op inzetten.

Leren in de praktijk

De nieuwe manier van werken tussen overheidslagen en in lokale en regionale netwerken met partners, gaat niet vanzelf. Het is belangrijk dat departementen, collega’s bij gemeenten, provincies en waterschappen en ook wij bij de VNG elkaar aanspreken op gelijkwaardigheid en de ambitie om echte oplossingen te vinden voor gedeelde maatschappelijke vraagstukken. Meld vooral uw ervaringen, zodat we ervan kunnen leren. Voor ons allen is het een leerproces en leren doe je het best in de praktijk.

Meer informatie