Publicaties en brieven

Stedelijke regio's

8 november 2017
Brief aan kabinet

Reactie op de lokale vernieuwingsagenda

23 februari 2015
Brief aan kabinet

Magazine ambassadeurs samenwerking sociaal domein

9 september 2014
Ledenbrief
Lbr. 14/061

Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen

6 januari 2014
Brief aan parlement

Brochure "Samen voor een krachtige uitvoering"

31 oktober 2013
Ledenbrief
Lbr. 13/093

Visitatiecommissie samenwerking in de waterketen

4 september 2013
Ledenbrief
Lbr. 13/071

Ambassadeurs van gemeentelijke samenwerking

29 augustus 2013
Ledenbrief
Lbr. 13/069

Decentralisaties op het sociaal domein

18 april 2013
Ledenbrief
BABVI/U201300559

Pagina's