Gemeentelijke samenwerking

VNG-standpunt

De VNG wil ruimte voor regionale samenwerking op basis van maatschappelijke vraagstukken. Democratische legitimering heeft daarbij onze speciale aandacht.

Werkende samenwerking: handreiking en onderzoek

De 4e VNG Denktank (voorzitter: Milo Schoenmaker) boog zich over het thema ‘regionale samenwerking' met een focus op de veranderingen in de arbeidsmarkt. De Denktank bundelde de bevindingen in twee publicaties, een handreiking en een onderzoek, onder de gezamenlijke titel 'Werkende Samenwerking'. Er werd ook een 'Routekaart naar regionale samenwerking' gemaakt.

Lees meer over

De regio's Zwolle, Noordoost Friesland, Zeeland, Drechtsteden, Eindhoven, en de Metropoolregio Amsterdam toetsten als proeftuinen de aanbevelingen uit 'Maak Verschil', het rapport van de Studiegroep openbaar bestuur. Wat waren de bevindingen? Lees het in het online magazine.