VNG-reactie op de Rijksbegroting 2017

woensdag 28 september 2016
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 16/073

Traditiegetrouw hebben de medewerkers van het VNG-bureau alle rijksbegrotingen doorgelezen en de kabinetsplannen op een rij gezet. In onze ledenbrief leest u de maatregelen die voor gemeenten relevant zijn en vertellen we u wat de VNG vindt of doet.

De laatste Miljoenennota van het huidige kabinet bevat geen grote nieuwe plannen, maar wel een aantal zeer welkome maatregelen. Er gaat meer geld naar zorg, naar armoedebestrijding en naar veiligheid. Dat is hard nodig na jaren van forse bezuinigingen. Over de invulling van de plannen gaat de VNG graag in gesprek met het Rijk.