VNG-reactie op de Rijksbegroting 2016

woensdag 23 september 2015
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 15/074

Jaarlijks verzorgt de VNG naar aanleiding van de Rijksbegroting een ledenbrief. In deze ledenbrief informeren wij u over de plannen van het kabinet, schetsen we de betekenis van deze plannen voor gemeenten en geven we op hoofdlijn aan wat de VNG vindt, onderneemt of aanbiedt op deze punten.

We constateren dat het Rijk spreekt over lastenverlichting voor burgers, terwijl de financiële positie van gemeenten zodanig is dat dit voorzieningen van inwoners kan en zal treffen. We zien vraagstukken waarin de landelijke benadering op korte termijn centraal staat, zoals de nationale politie en de opvang van vluchtelingen, terwijl we als gemeenten ook willen en moeten kijken naar de lokale situatie nu en in de toekomst.