Reactie Visienota bestuur en bestuurlijke inrichting

dinsdag 24 januari 2012

Geachte mevrouw Spies,

Onlangs hebben wij de visienota op bestuur en de bestuurlijke inrichting ontvangen. Wij hebben deze besproken in ons bestuur en onze commissie bestuur en veiligheid. Daarbij was het algemene gevoel dat de visienota op een aantal punten nog onvoldoende is uitgewerkt. Wij hopen dat u de komende tijd uw visie op het binnenlands bestuur nader zult invullen en aanscherpen.
Wij zullen in ieder geval het gesprek met onze leden en met (de leden van) haar gelieerde verenigingen over toekomstbestendige gemeenten en een toekomstbestendig binnenlands bestuur de komende maanden voortzetten. Uitgangspunt hierbij is de positie van gemeenten als Eerste Overheid: gemeenten die de verantwoordelijkheid hebben en nemen voor een integrale, efficiënte en effectieve uitvoering van de aan hen (al dan niet in medebewind) opgedragen taken.