Evaluatie VNG-governance: reactie VNG-bestuur op rapport Wim Deetman

vrijdag 3 november 2017
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 17/063

Bijgaand ontvangt u het rapport “De Vierde Dimensie: Kennis vergaren, kennis delen, agenderend zijn” met de aanbevelingen van Wim Deetman voor doorontwikkeling en vernieuwing van de VNG-governance. De aanbevelingen betreffen de organisatie en werkwijze van de interne governance, het vergroten van de wendbaarheid van de VNG, netwerkend samenwerken en samen besturen met andere overheden.

Het VNG-bestuur legt de aanbevelingen van Wim Deetman op één uitzondering na met een positief advies aan u voor. Het bestuur kiest voor twee vaste beleidscommissies in het sociaal domein in plaats van de aanbeveling om drie vaste beleidscommissies in te stellen. Hierbij ontvangt u de reactie van het VNG-bestuur op de aanbevelingen, inclusief de daaruit voortvloeiende wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement en in de formele commissiestructuur.