Bevestiging contributiewijziging VNG 2018

donderdag 15 juni 2017
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 17/048

Bij het versturen van het contributievoorstel met het kenmerk STAF/FCU201700347 - Lbr. 17/025 was de meicirculaire nog niet beschikbaar. Het percentage waarmee de VNG-contributie voor 2018 verandert kon dan ook nog niet bekend gemaakt worden.

Inmiddels is de meicirculaire gepubliceerd. Op basis hiervan is op de ALV van 14 juni jl. een contributiewijziging voorgesteld van 4,06%. De ALV heeft hiermee ingestemd.

Deze contributiewijziging is opgebouwd uit de volgende hoofdmodules:

  • Module A: de contributie is gekoppeld aan de ontwikkeling van het accres gemeentefonds. In de meicirculaire is het accres gemeentefonds voor 2018 vastgesteld op 4,02%.
  • Module B bevat de nacalculatie als gevolg van gemeentelijke herindelingen. De contributiecorrectie bedraagt 0,04%.

Module C bevat voorziene beleidsinvesteringen of strategische prioriteiten. De contributie wordt op dit punt ongewijzigd gelaten