Beeldvormingscampagne "We gaan meer voor elkaar betekenen"

vrijdag 7 maart 2014
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 14/012

Samenvatting

We gaan meer voor elkaar betekenen
De VNG wil haar leden hierin bijstaan met een bescheiden beeldvormingscampagne waarin we als verenigde gemeenten ons eigen verhaal vertellen. Als rode draad staat de slogan “We gaan meer voor elkaar betekenen” centraal, want:

  • we gaan, met de decentralisatie van rijkstaken, meer betekenen voor onze inwoners;
  • gemeenten, onderling en met samenwerkingspartijen, gaan meer voor elkaar betekenen want we pakken meer integraal op;
  • gemeenten en inwoners gaan meer voor elkaar betekenen want sámen regelen wat nodig is wordt steeds belangrijker net als het faciliteren van goede initiatieven.