Bijeenkomst: Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024 (Overijssel)

woensdag 16 januari 2019

Wat zijn de opgaven waar gemeenten in Overijssel de komende jaren voor staan? Tijdens een aantal platformvergaderingen van VNG Overijssel gaan bestuurders daarover met elkaar in gesprek. De uitkomsten van worden door het bestuur van VNG Overijssel gedeeld en besproken met Jantine Kriens.

Op verzoek van het bestuur van VNG Overijssel is voor een aanpak gekozen die qua opzet iets afwijkt van de overige provincies.
Wij zijn ervan overtuigd dat het Overijsselse geluid door deze aanpak goed zal doorklinken in de Meerjarenvisie 2020-2024.

De platformbijeenkomsten zijn op 29 november en 5 december. De leden van de platforms worden door VNG Overijssel uitgenodigd.​​

Doelgroep

Burgemeesters, wethouders, raadsleden, secretarissen en griffiers

Kosten

Geen

Aanmelden

Als u lid bent van één van de de platforms wordt u uitgenodigd door de VNG Overijssel.​​

Meer informatie

Organisator: 
VNG en de afdeling Overijssel van de VNG