Bijeenkomst: Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024 (Groningen)

donderdag 28 februari 2019

Samen met gemeenten gaan we in kaart brengen wat de belangrijkste thema's voor de komende jaren zijn en wat deze betekenen voor de rol van het lokaal bestuur. Met als uiteindelijke doel: een nieuwe meerjarenvisie van gemeenten voor 2020-2024.

Tijdens de bijeenkomst gaan we met u in gesprek over de thema's die in uw regio spelen en die u belangrijk vindt om op te nemen in de meerjarenvisie. Jantine Kriens, algemeen directeur VNG, woont alle bijeenkomsten bij. De discussie vindt plaats onder leiding van Peter van der Geer van Debat.nl.

Deze bijeenkomst is onderdeel van de reeks bijeenkomsten over de meerjarenvisie die de VNG en de provinciale VNG-afdelingen vanaf dit najaar door het hele land organiseren. Voor de overige bijeenkomsten zie het agenda-overzicht Meerjarenvisie.

De uitnodiging met het programma voor de bijeenkomst sturen de provinciale afdelingen voorafgaand aan de bijeenkomst aan de leden van de afdeling. Noteert u de datum alvast in uw agenda!

Doelgroep

Burgemeesters, wethouders, raadsleden, secretarissen en griffiers

Kosten

Geen

Aanmelden

Aanmeldformulier

Meer informatie

Organisator: 
VNG en de Vereniging van Groninger Gemeenten