Actieprogramma Lokaal Bestuur

Uitgelicht

Over het Actieprogramma Lokaal Bestuur

Het Actieprogramma Lokaal Bestuur was een gezamenlijk project van de VNG en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en bestond van januari 2007 tot en met december 2014. Op deze pagina vindt u producten en publicaties van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. Meer informatie over zaken aangaande het lokaal bestuur kunt u vinden op de pagina Bestuur.

De hoofddoelen van het Actieprogramma waren versterken van het lokaal bestuur en een goed samenspel tussen alle actoren stimuleren. De activiteiten waren gericht op raadsleden, wethouders, griffiers, burgemeesters, gemeentesecretarissen en ambtenaren. Belangrijke thema's waren o.a. de relatie tussen burgers en het lokaal bestuur (deelproject In actie met burgers!) en de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Verder richtte het Actieprogramma zich ook op de ‘bijzondere gemeenten’ Bonaire, St. Eustatius en Saba (deelproject Actieprogramma BES).


Quick Scan Lokaal Bestuur

Eén van de producten van het Actieprogramma Lokaal Bestuur was de Quick Scan Lokaal Bestuur, een zelfdiagnose instrument, dat eind 2006 in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door het Actieprogramma Lokaal Bestuur is ontwikkeld. De Quick Scan Lokaal Bestuur brengt de samenwerking tussen raad, college en ambtelijke organisatie in kaart. In de loop van de tijd hebben gemeenten zo'n 180 keer de scan gedaan, sommige gemeenten meerdere malen.

De VNG Academie neemt de Quick Scan over in 2015. Van gemeenten die zich in 2015 aanmelden voor de scan, wordt een eigen financiële bijdrage gevraagd. Voor meer informatie en voor aanmelden kunt u terecht op deze pagina. De VNG Academie biedt in 2015 onder meer ook een vernieuwd aanbod van trainingen en workshops aan voor raadsleden. Houd het aanbod in de gaten via: https://www.vngacademie.nl/training-en-cursussen/raadsleden.aspx

Evaluatie

Adviesbureau Twynstra Gudde heeft een evaluatieonderzoek uitgevoerd, in opdracht van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. Dit onderzoek bestond uit meerdere onderdelen, waaronder een enquête onder gemeenten, interviews en groepsbijeenkomsten voor provinciale VNG-afdelingen, raadsleden en griffiers. De resultaten zijn terug te lezen in het evaluatierapport.

Op woensdag 19 november werd stilgestaan bij de successen van het Actieprogramma Lokaal Bestuur tijdens de slotvoorstelling in Amersfoort. Daar werd onder andere de video ‘8 jaar Actieprogramma Lokaal Bestuur’ getoond.

Raadgevers

Het Actieprogramma Lokaal Bestuur heeft een serie Raadgevers uitgegeven, met beknopte en praktische informatie over onderwerpen waar raadsleden regelmatig mee te maken hebben. De VNG zet de reeks voort met nieuwe Raadgevers over actuele beleidsthema's. Kijk op:

Contact

Hebt u vragen? Neem dan contact op met het VNG Informatiecentrum via: