WOZ-waarden alle gemeenten opvraagbaar via WOZ-waardeloket

Sinds 1 oktober 2016 is de WOZ-waarde van woningen in alle gemeenten openbaar. En sinds kort zijn de WOZ-waarden van alle woningen in Nederland op te vragen via het WOZ-waardeloket. U vindt de link naar deze database onderaan deze pagina.

Gemeenten en de Waarderingskamer hebben zich de afgelopen tijd ingespannen om alle gemeenten aan te sluiten bij deze database omdat nog niet alle gemeenten aangesloten waren op de Landelijke Voorziening WOZ (de database waarin deze gegevens staan). Dat heeft resultaat opgeleverd.

Meer informatie