Gemiddelde WOZ-waarde woningen stijgt volgend jaar

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt volgend jaar met 7,5 tot 9,5%. Dat schrijft de Waarderingskamer in een brief aan de staatssecretaris van Financiën.

Deze cijfers komen uit een recente inventarisatie die de Waarderingskamer heeft gehouden onder alle gemeenten.

Stabiele situatie

De Waarderingskamer schrijft dat er sprake is van een stabiele situatie. Het aantal bezwaren blijft op een stabiel laag niveau en de stijging van de kosten is lager dan de inflatie. De mogelijkheid om WOZ-waarden van andere woningen te raadplegen via www.woz-waardeloket.nl wordt door veel Nederlanders gewaardeerd en benut. De Waarderingskamer geeft aan dat er wellicht ruimte bestaat om verdere stappen te zetten op het terrein van de openbaarheid van WOZ-waarden.

Indienen bezwaar vaker door 'no cure no pay' bedrijven

Belanghebbenden die bezwaar maken, laten dit in steeds grotere mate over aan bedrijven die werken op basis van no cure no pay, zo schrijft de Waarderingskamer. Deze bedrijven brengen de belanghebbende voor wie ze werken geen kosten in rekening, maar hun opbrengsten bestaan uit de proceskostenvergoeding die gemeenten moeten betalen bij een succesvol ingediend bezwaar. De Waarderingskamer geeft aan groot voorstander te zijn van een laagdrempelige toegang tot bezwaar, en bezwaar op basis van no cure no pay kan daarbij nuttig zijn.

Aan de andere kant zien zij ook bezwaar van ongewenste praktijken bij deze vorm van dienstverlening. De Waarderingskamer pleit daarom bij de Staatssecretaris voor een onderzoek naar het functioneren van de dienstverlening op basis van no cure no pay, bij voorkeur in nauwe samenwerking met de bedrijven werkzaam in deze branche.

Meer informatie