NSW-status landgoederen Wet WOZ en OZB

woensdag 11 december 2013
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 13/105

Samenvatting
Gemeenten moeten landgoederen waarderen in het kader van de Wet waardering onroerende zaken en de onroerendezaakbelastingen. Voor de waardering is van belang of een landgoed een Natuurschoonwet (NSW) rangschikking heeft. Op verzoek verkrijgt een gemeente die informatie van de Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken.

Met de Dienst Regelingen zijn nu afspraken gemaakt waardoor gemeenten actief op de hoogte worden gesteld van aanvragen, verleningen en mutaties van de NSW-rangschikking van landgoederen. De afspraken worden na één jaar geëvalueerd.