Concept-Besluit proceskosten WOZ

vrijdag 31 mei 2013

Geachte heer Opstelten,

In uw brief van 2 mei 2013 nodigt u ons uit om te reageren op het concept-Besluit proceskosten in WOZ-zaken. Wij gaan met deze brief graag op uw uitnodiging in.

Ter voorbereiding op onze reactie hebben wij onze leden verzocht om te reageren op het concept-Besluit. De vele reacties die wij van gemeenten ontvingen, laten zien dat het onderwerp sterk leeft. Bewust van het uitgangspunt om bij een gegrond bezwaar een redelijke tegemoetkoming toe te kennen, blijkt  uit de reacties ook een grote zorg om de almaar stijgende maatschappelijke kosten die vooral door no-cure-no-paybureaus worden veroorzaakt. Met gemeenten delen wij de verwachting dat het voorgestelde besluit de proceskostenvergoedingen weer terug worden gebracht tot redelijke proporties.