Wet WOZ

Als uitvoerder van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) bepaalt de gemeente de waarde van alle onroerende zaken (woningen, bedrijfspanden, gronden etc.) binnen de eigen gemeentegrenzen. Lees meer

Taxatiewijzers

De set landelijke taxatiewijzers staan op het WOZ-datacenter. Gemeenten kunnen op basis van deze wijzers met TIOX taxaties uitvoeren.