Wet WOZ

Als uitvoerder van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) bepaalt de gemeente de waarde van alle onroerende zaken (woningen, bedrijfspanden, gronden etc.) binnen de eigen gemeentegrenzen. Lees meer

VNG-standpunt

Uitdaging en openbaarheid

De VNG ziet bij de uitvoering van de WOZ de komende jaren een belangrijke uitdaging voor gemeenten. De werkwijzen en modellen zullen moeten laten zien dat zij ook in een dalende markt kunnen functioneren. Dat vraagt ondanks de financiële druk op gemeenten om blijvende investeringen in de uitvoeringspraktijk. Keuzes voor samenwerking, de informele aanpak, grotere openbaarheid en de landelijke voorziening kunnen daarbij van groot nut zijn. Lees meer over Openbaarheid

 

Taxatiewijzers

De set landelijke taxatiewijzers staan op het WOZ-datacenter. Gemeenten kunnen op basis van deze wijzers met TIOX taxaties uitvoeren.