Vraag v/d maand (mei)

Arie Vullings, raadslid in Venray, vroeg ons: 'We zijn bezig gemeenschapshuizen en sportaccommodaties over te dragen aan verenigingen en stichtingen. Het blijkt dat ze dan behoorlijk wat OZB moeten gaan betalen. Is het mogelijk hen tegemoet te komen door accommodaties en gebouwen met maatschappelijke doeleinden andere WOZ-waardes toe te kennen? Zijn er andere mogelijkheden om de kosten te beperken?

Mag je een lagere OZB berekenen? Of mag je net als bij het onderwijs de opgelegde OZB terugbetalen aan dergelijke instellingen?'

Ons antwoord:

'Wat u wilt, is niet mogelijk via de OZB. Wettelijk is het namelijk alleen toegestaan om te differentiëren tussen woningen en niet-woningen en tussen eigenaren en gebruikers van niet-woningen. OZB terugbetalen is ook geen optie, bij onderwijshuisvesting mag dit alleen omdat daar een wettelijke grondslag voor is. Verplichte vrijstellingen zijn limitatief opgesomd in artikel 220d van de Gemeentewet.

Daarnaast staan in de VNG-modelverordening OZB facultatieve vrijstellingen, bijvoorbeeld voor objecten bestemd voor de publieke dienst van de gemeente. Deze gebouwen kunnen dus vrijgesteld worden, dit om te voorkomen dat de gemeente zichzelf aanslagen oplegt. Maar in uw situatie is de gemeente juist dit vastgoed aan het afstoten.

U kunt ook aan de WOZ-waarde niets veranderen, de waardering van onroerende zaken is op basis van taxatie en indexering en dit dient objectief te gebeuren. De oplossing om de sportclubs en gemeenschapshuizen te compenseren kunt u dus beter zoeken in bijvoorbeeld een subsidie dan in een belastingmaatregel.'

gepubliceerd in VNG Raadsledennieuwsbrief - mei 2016