Notitie objectvrijstelling Vpb voor samenwerkingsverbanden

Organisatie: 
Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO)
Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2016

De objectvrijstelling voor samenwerkingsverbanden geldt als het samenwerkingsverband een onderneming drijft en (kort geformuleerd):

  • de activiteiten verricht voor de in het samenwerkingsverband participerende overheidslichamen
  • de activiteiten onbelast zouden zijn als ze door de participant zelf zouden zijn verricht
  • de participanten naar evenredigheid van de afname van de activiteiten bijdragen aan het samenwerkingsverband.

De objectvrijstelling kan ook toepassing vinden bij overdracht (delegatie) van taken of bevoegdheden aan een samenwerkingsverband. De notitie bevat verschillende voorbeelden.