SVLO-notitie fiscale openingsbalans (Vpb)

De Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) heeft de notitie Fiscale openingsbalans gepubliceerd. De notitie bevat informatie over de fiscale openingsbalans in relatie tot de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen (Vpb).

De notitie behandelt de volgende aspecten:

  • Wanneer een fiscale openingsbalans?
  • Wat is de functie van de openingsbalans?
  • Verschillen met de bedrijfseconomische balans
  • Begrip ‘waarde in het economische verkeer’
  • Leerstuk vermogensetikettering: welke vermogensbestanddelen komen op de fiscale openingsbalans en wat zijn de gevolgen hiervan?
  • Waardering van activa en passiva waarmee de onderneming wordt gedreven
  • Uitwerking van drie praktijkvoorbeelden

In de bijlage zijn passages uit de parlementaire behandeling opgenomen.

Meer informatie