Omgevingsdiensten en de vennootschapsbelasting

Overheidsondernemingen zijn sinds 1 januari 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Wat betekent dit voor de Omgevingsdiensten?

Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) heeft een inschatting gemaakt van de gevolgen voor Omgevingsdiensten en de uitkomsten gepubliceerd in de vorm van een activiteitenlijst en een voorbeeldclustering van Omgevingsdiensten.

1. Activiteitenlijst Omgevingsdiensten

In de activiteitenlijst wordt een inschatting gemaakt van de gevolgen van de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen voor bepaalde activiteiten van omgevingsdiensten.

2. Voorbeeldclustering Omgevingsdiensten

In de voorbeeldclustering is het 'Schema Afbakening' toegepast op activiteiten van Omgevingsdiensten. De voorbeeldclustering kan Omgevingsdiensten ondersteunen bij het onderkennen en eventueel clusteren van activiteiten.

SVLO

SVLO is de Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden tussen koepelverenigingen VNG, IPO en Unie van Waterschappen en de Belastingdienst/het Ministerie van Financiën.

Meer informatie