Belastingdienst maakt notitie clustering openbaar (Vpb)

De staatssecretaris van Financiën heeft een interne notitie (grotendeels) openbaar gemaakt over de afbakening en clustering van activiteiten bij overheidsondernemingen voor de vennootschapsbelasting (Vpb). Aanleiding voor de openbaarmaking is een WOB-verzoek.

De notitie (van 8 december 2016) was bedoeld als intern discussiestuk, maar medewerkers van het Bureau Belastingplicht Overheidsondernemingen gebruiken het stuk inmiddels als naslagwerk. De notitie biedt een inkijkje in hoe de Belastingdienst met het vraagstuk clustering omgaat. Eerder publiceerde de Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) een schema afbakening en een aantal voorbeeldclusteringen.

Meer informatie