Wegnemen knelpunten belastingsamenwerking

dinsdag 29 oktober 2013
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 13/085

Geacht college en gemeenteraad,

In het Bestuursakkoord Water zijn afspraken gemaakt over het bevorderen van belastingsamenwerking tussen gemeenten en waterschappen. Om samenwerkingsverbanden beter te faciliteren zal waar nodig regelgeving worden aangepast.