Overige fiscale maatregelen 2020

Fase: 
Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
Formele titel: 
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2020)
Kamerstuknummer: 
35303

Inhoud
De fiscaliteit vergt voortdurend (inhoudelijke) wijzigingen en technisch onderhoud. Het pakket Belastingplan 2020 bevat om deze reden dit jaar weer een wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen. De maatregelen in dit wetsvoorstel hebben geen of nauwelijks gevolgen voor het budgettaire beeld en koopkrachtbeeld voor 2020.

Beoogde datum inwerkingtreding

 1. Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2020, met dien verstande dat:
  • artikel I, onderdelen B en C, voor het eerst toepassing vindt met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020;
  • artikel V, onderdeel B, terugwerkt tot en met 1 januari 2018;
  • artikel X, onderdeel B, en artikel XV terugwerken tot en met 1 oktober 2016;
  • artikel XI, onderdelen J en K, voor het eerst toepassing vindt met betrekking tot belastingaanslagen die betrekking hebben op belastingtijdvakken die zijn aangevangen op of na 1 januari 2019.
 2. In afwijking van het eerste lid treden artikel II, onderdelen A en B, artikel XI, onderdelen A en B, en artikel XII, onderdelen A en B, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
 3. In afwijking van het eerste lid treedt artikel VIII in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, waarbij in het in artikel VIII, onder 2, opgenomen artikel 23b, derde lid, van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 “datum X” wordt vervangen door de datum van inwerkingtreding van artikel VIII.