Belastingplan 2020

Fase: 
Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
Formele titel: 
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2020)
Kamerstuknummer: 
35302

Inhoud
Voor u ligt het tweede pakket Belastingplan van het kabinet Rutte III. Het pakket Belastingplan 2020 (pakket BP 2020) bestaat onder meer uit maatregelen die betrekking hebben op de fundamenten van het fiscale kabinetsbeleid, zoals de aanpak van belastingontwijking en –ontduiking, een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor reële economische activiteiten en verdere vergroening.

Beoogde datum inwerkingtreding
Treedt in werking bij een KB te bepalen tijdstip.