Belastingen

Hier vindt u informatie over gemeentelijke belastingen: van OZB tot leges, van heffing tot invordering en van beleid tot praktijk.

VNG-standpunt

Om maatschappelijke opgaven vanuit de lokale samenleving en met de juiste democratische afweging op te kunnen pakken, is beleidsmatige én financiële armslag noodzakelijk. Er dient daarom een verschuiving plaats te vinden van rijksbelastingen naar het lokale belastinggebied. Daarbij gelden wel enkele randvoorwaarden. Zie onze ledenbrief van 22 december 2016.