Verkenning clustering activiteiten waterschappen (Vpb)

Organisatie: 
Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO)
Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2015

De SVLO heeft de mogelijkheden voor clustering van activiteiten bij waterschappen verkend en in een werkboek vastgelegd. Dit kan waterschappen ondersteunen bij het beoordelen van hun individuele feiten en omstandigheden om tot een juiste indeling van activiteiten en vervolgens clustering te komen.