Notitie verrekenprijzen

Organisatie: 
SVLO
Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2016

De Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) heeft een notitie over verrekenprijzen ('transfer pricing') gepubliceerd. In deze notitie staat een algemene toelichting op transacties tussen gelieerde partijen en het zogenoemde zakelijkheidsbeginsel.