Gemeente maakt afspraak over openingsbalans grondbedrijf

De gemeente Oosterhout heeft afspraken gemaakt met de Belastingdienst over de fiscale openingsbalans van het grondbedrijf. De gemeente had eerder geconcludeerd voor de vennootschapsbelasting met haar grondbedrijf een onderneming te drijven.

Vaststellingsovereenkomst

Omdat de gemeente buiten de in de Handreiking vennootschapsbelasting en het gemeentelijk grondbedrijf genoemde bandbreedtes valt, kan zij de daarin uitgewerkte DCF-methode niet onverkort toepassen. Door het sluiten van een individuele vaststellingsovereenkomst heeft de gemeente nu zekerheid verkregen over:

  • de wijze waarop de openingsbalanswaarde moet worden bepaald
  • de wijze waarop de openingsbalanswaarde het resultaat van de onderneming beïnvloedt
  • welke rentelast aan de onderneming kan worden toegerekend

Overleg met Belastingdienst

Ook andere gemeenten die buiten de bandbreedtes vallen en/of in de volle breedte zekerheid wensen over de drie genoemde onderwerpen, kunnen zich melden bij de Belastingdienst om op individuele basis dezelfde overeenkomst te sluiten.

Meer informatie