Parkeerbelasting per minuut

Fase: 
Aangemeld voor plenaire behandeling in TK
Formele titel: 
Voorstel van wet van het lid Kuiken tot het vaststellen van parkeerbelasting per geparkeerde minuut (Wet parkeerbelasting per minuut)
Kamerstuknummer: 
33587

Inhoud:
Het wetsvoorstel houdt in dat bij parkeren waarbij onmiddellijk dient te worden betaald bij bijvoorbeeld een parkeermeter of parkeerautomaat, of via een mobiele telefoon met behulp van een applicatie – en het tarief van die belasting afhankelijk is van de parkeerduur, dus van de tijdsduur van het parkeren, het tarief per minuut wordt vastgesteld. Dit betekent dat personen die parkeerbelasting moeten betalen, kunnen afrekenen voor precies het aantal minuten dat zij hun voertuig op een bepaalde plaats hebben geparkeerd. Differentiatie in tarieven kan nog steeds  – zo is het nog steeds mogelijk dat voor avond parkeren per minuut een lager tarief wordt gerekend dan overdag – maar in alle gevallen moet de parkeerbelasting per minuut voldaan kunnen worden.

Beoogde datum inwerkingtreding:
Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de zesde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.