Wetgevingskalender

Tarieven per minuut kortdurend parkeren

Aangemeld voor plenaire behandeling in TK
33707

Parkeerbelasting per minuut

Aangemeld voor plenaire behandeling in TK
33587