Parkeertarieven per minuut

vrijdag 11 april 2014

Geachte mevrouw Kuiken,

Wij hebben uw beide initiatiefwetsvoorstellen voor het invoeren van parkeerbelastingen en parkeertarieven per minuut met onze ambtelijke adviescommissie besproken. Vanwege de bestuurswisselingen bij gemeenten zullen wij uw wetsvoorstellen op een later moment met onze nieuwe bestuurlijke adviescommissie bespreken. Hierbij sturen wij u alvast een eerste en voorlopige reactie op uw wetsvoorstellen. In onze reactie gaan wij eerst in op het wetvoorstel parkeerbelastingen per minuut, dat voor gemeenten het meest van belang is. Daarna geven wij onze reactie op het wetsvoorstel parkeertarieven per minuut.