Parkeerbelastingen

De parkeerbelastingen hebben een regulerend karakter. Parkeerbelastingen reguleren het parkeergedrag van bewoners of bezoekers van een gemeente.

Wijziging Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen per 1 juli 2019

Op 15 februari 2019 is het Verzamelbesluit openbaar bestuur 2019 in het Staatsblad gepubliceerd. Artikel III van dit besluit bevat een aantal wijzigingen van het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen.

Wetsvoorstellen

Tarieven per minuut kortdurend parkeren

Aangemeld voor plenaire behandeling in TK

Parkeerbelasting per minuut

Aangemeld voor plenaire behandeling in TK

Waarom heffen gemeenten parkeerbelasting?

Waarom heffen gemeenten parkeerbelasting? Waar wordt de parkeerbelasting voor gebruikt? En wie betaalt de parkeerbelasting? De antwoorden op deze en andere vragen staan in de links hieronder.