Parkeerbelastingen

De parkeerbelastingen hebben een regulerend karakter. Parkeerbelastingen regulieren het parkeergedrag van bewoners of bezoekers van een gemeente.

Wetsvoorstellen

Tarieven per minuut kortdurend parkeren

Aangemeld voor plenaire behandeling in TK

Parkeerbelasting per minuut

Aangemeld voor plenaire behandeling in TK

Waarom heffen gemeenten parkeerbelasting?

Waarom heffen gemeenten parkeerbelasting? Waar wordt de parkeerbelasting voor gebruikt? En wie betaalt de parkeerbelasting? De antwoorden op deze en andere vragen staan in de links hieronder.