Vertraging BRK-leveringen: gevolgen bekend maken WOZ-waarden

In oktober stapte het Kadaster over naar een nieuw platform voor de Basisregistratie Kadaster (BRK), dat verliep niet zonder problemen. Dit leidde tot ernstige vertragingen bij het aanleveren van kadastrale mutaties aan gemeenten, met gevolgen voor het bekend maken van de WOZ-waarden.

Het Kadaster verwacht te kunnen voldoen aan de eis dat de mutaties uiterlijk 22 januari 2019 moeten zijn geleverd. Maar door de vertragingen van de afgelopen maanden en de daardoor ontstane achterstanden bij gemeenten is het echter onzeker of alle gemeenten/samenwerkingsverbanden tijdig alle kadastrale mutaties kunnen verwerkenhebben.

Daarmee dreigen de problemen met BRK-levering ook gevolgen te krijgen voor de tijdige en zorgvuldige verzending van aanslagbiljetten door gemeenten met daarop de nieuwe WOZ-waarden. Het Kadaster bericht op zijn website hoe gemeenten hiermee om kunnen gaan:

(Het bericht verscheen ook in het WOZ-Journaal van december.)