Nog steeds geen duidelijkheid over amendement Omtzigt

In de Tweede Kamer is het Belastingplan 2019 geamendeerd door Pieter Omtzigt (CDA). Hierdoor krijgen gemeenten de vrijheid voor sportaccommodaties, dorpshuizen en andere 'instellingen van sociaal belang' het woningtarief voor de OZB te rekenen in plaats van het vaak hogere tarief voor niet-woningen.

Omdat het amendement veel onduidelijkheden bevat, heeft de VNG bij de Eerste Kamer geprobeerd meer duidelijkheid te verkrijgen, met name over de reikwijdte van het amendement. De Eerste Kamer debatteerde 11 december over het Belastingplan 2019. De gewenste duidelijkheid is er echter niet gekomen.

Risicovol

De voorgestelde wetswijziging roept veel vragen op die niet eenvoudig te beantwoorden zijn. Voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk wordt de heffing van OZB een stuk ingewikkelder. Het toepassen van de mogelijkheid van tariefdifferentiatie op basis van de voorgestelde wettekst brengt risico’s met zich en kan leiden tot juridische procedures.

Meer informatie