Wijziging artikel 220f Gemeentewet

vrijdag 21 december 2018

De VNG heeft het ministerie van Financiën gevraagd om in overleg te treden over de reikwijdte van het amendement Omtzigt. Het amendement maakt onderdeel uit van het Belastingplan 2019 dat op 18 december door de Eerste Kamer is aangenomen.