Wetsvoorstel afschaffing precariobelasting in Tweede Kamer

De Tweede Kamer vergadert waarschijnlijk in week 5 over het beperken van de heffingsbevoegdheid van precariobelasting voor enige openbare werken van algemeen nut. De plenaire behandeling van het wetsvoorstel tot Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet is ingepland.

Dat betekent dat deze vergadering op 31 januari, 1 februari of 2 februari 2017 plaatsvindt. De Tweede Kamer bepaalt de precieze datum de week ervoor.

Afschaffing

Het wetsvoorstel regelt de afschaffing van de precariobelasting op nutsleidingen. Dat betekent dat gemeenten geen precariobelasting meer kunnen heffen van nutsbedrijven over netwerken die zij in, op of boven gemeentegrond exploiteren. Gemeenten die op 10 februari 2016 in hun belastingverordening een tarief hadden voor nutsnetwerken, hebben nog 10 jaar om de opbrengst uit precariobelasting terug te brengen tot nul.

Meer informatie