Wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingen

De VNG heeft een aantal modelverordeningen en regelingen over gemeentelijke belastingen geactualiseerd. We lichten deze toe in onze ledenbrief.

Aanpassingen

Modelverordeningen en regelingen die zijn aangepast zijn:

  • modelverordening forensenbelasting
  • modelverordening hondenbelasting
  • modelverordening precariobelasting
  • modelverordening leges
  • modelregeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen
  • model-leidraad invordering gemeentelijke belastingen.

Alleen bij de laatste drie betreft het inhoudelijke wijzigingen.

De meeste wijzigingen in de Modelverordening leges hebben wij vorig jaar al via de website bekendgemaakt, zoals de nieuwe wettelijke maximumtarieven voor reisdocumenten en rijbewijzen en het vervallen van de leges voor een aanvraag op grond van de Brandbeveiligingsverordening. Deze hebt u vermoedelijk al bij de behandeling van de begroting voor 2018 verwerkt.

Andere wijzigingen zijn niet urgent en kunt u desgewenst meenemen bij de behandeling van de begroting voor 2019 in het najaar.

De wijziging van de Model-Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen houdt verband met de invoering van de kostendelersnorm bij kwijtschelding. De wijziging van de Model-Leidraad invordering gemeentelijke belastingen betreft de aanpassing aan de Rijksleidraad zoals die per 1 januari 2018 is gewijzigd.

Meer informatie