Maximumtarief VOG 2017 blijft € 41,35

Het maximumtarief voor een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor natuurlijke personen blijft in 2017 € 41,35. Dat is door het ministerie van Veiligheid en Justitie aan de VNG meegedeeld.

Het Rijk stelt de maximale hoogte van de door de gemeente te heffen leges voor een VOG vast. Gemeenten moeten per aanvraag € 33,85 aan het Rijk afdragen. Wat de gemeente meer heft (tot het maximumbedrag) dan deze afdracht, is een vergoeding voor de werkzaamheden die de gemeente voor het behandelen van de aanvraag moet uitvoeren.

Meer informatie