Wijzigingen Modelverordeningen gemeentelijke belastingen

De VNG heeft de Modelverordening leges en de Modelverordening bedrijveninvesteringszone en de bijbehorende toelichtingen gewijzigd.De aangepaste modelverordeningen zijn nu beschikbaar. 

Het gaat om de volgende wijzigingen:

Modelverordening bedrijveninvesteringszone

  • Verwijzing in de aanhef bij ‘gelet op’ naar de hele Wet op de bedrijveninvesteringszones
  • Integrale wijziging van hoofdstuk III Subsidiebepalingen
  • Vernummering van de bepalingen in Hoofdstuk IV
  • Verwerking van nieuwe jurisprudentie in de toelichting

Modelverordening leges

  • Verwerking van eerder gecommuniceerde wijzigingen (archiefleges, maximumtarieven)
  • Aanpassing verwijzing naar artikel 15 (vijfde wordt negende lid) Leegstandwet (1.12.1.2)
  • Verduidelijkingen in titel 2 (leges omgevingsvergunning)
  • Aanvulling van de toelichting over bekendmaking van bijlagen

Meer informatie