Modelverordeningen gemeentelijke belastingen geactualiseerd

De VNG heeft een ledenbrief verstuurd om gemeenten te informeren over (1) wijzigingen in een aantal modelverordeningen en modelbeleidsregels gemeentelijke belastingen, (2) de indexering van een aantal wettelijk vastgelegde maximumtarieven voor 2017 en (3) wetgeving die van belang is voor de leges.

Het gaat om de volgende aanpassingen in de modelverordeningen en modelbeleidsregels:

  • Integratie van de modelbepalingen automatische betaling in de algemene toelichting en in een aantal modelverordeningen gemeentelijke belastingen (bij de belastingen die doorgaans op een aanslagbiljet worden verenigd).
  • Omschrijving van het begrip ‘kennel’ in de tariefbepaling bij de hondenbelasting. Desgewenst kunt u deze verwerken bij de tariefwijzigingen voor 2017.
  • Toevoeging ‘oppervlaktewater’ aan het begrip water en maatstaf waterverbruik bij de rioolheffing.
  • Actualisering van toelichtingen in modelbelastingverordeningen.
  • Aanpassing modelbeleidsregels aanwijzen belastingplichtige en WOZ-belanghebbende omdat huurders van woningen ook een WOZ-beschikking krijgen (gevolg van nieuw puntensysteem in woningwaarderingsstelsel).
  • Halfjaarlijkse wijziging modelleidraad invordering gemeentelijke belastingen.

De wijzigingen zijn verwerkt in de Kennisbank Decentrale Regelgeving van de Sdu.

Wijzigingen in verband met aanstaande wet- en regelgeving

  • Maximumtarieven leges en kosten naheffingsaanslag parkeerbelasting voor 2017 (voor zover bekend).
  • Leges voor een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod in verband met een wijziging van de Paspoortwet.
  • Leges voor een omgevingsvergunning in verband met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming.

Deze wijzigingen kunt u (ook) verwerken in de belastingvoorstellen voor 2017.

Meer informatie