Maximumtarief rijbewijs 2019 bekend

Het in de legesverordening op te nemen rijbewijstarief voor 2019 is maximaal € 39,78. Voor een spoedaanvraag komt daar € 34,10 aan rijkskostendeel bij.

Gemeentelijk - en rijkskostendeel

Voor een rijbewijs is het maximum voor het gemeentelijk kostendeel voor 2019 vastgesteld op € 30,08 (was € 29,75).
De rijkskostencomponent (rkc) blijft gelijk: € 9,70 voor een regulier rijbewijs, verhoogd met € 34,10 voor een spoedaanvraag.

Voor bijzondere dienstverlening mag de gemeente extra leges vragen. Bijvoorbeeld voor een aanvraag of afgifte buiten de reguliere openingstijden van de publieksbalie of voor thuisbezorgen.

Aanpassing rkc

Het rijbewijs is geschikt gemaakt als authenticatiemiddel om online bij overheidsdiensten in te loggen. Na invoering van de relevante onderdelen van de Wet digitale overheid (Kamerstukken 34.972), voorzien in 2019, worden de kosten van deze nieuwe functionaliteit gefinancierd vanuit een verhoging van de rkc.

Meer informatie