Wijziging Modelverordening leges

woensdag 8 maart 2017
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 17/003

De VNG heeft de Modelverordening leges op een aantal punten gewijzigd. In onze ledenbrief lichten wij de wijzigingen toe.

Op korte termijn is van belang dat de vervangende Nederlandse identiteitskaart en de tariefbepalingen over de natuurtoets goed in de legesverordening zijn geregeld en dat bij de legesverordening behorende bijlagen op de juiste wijze zijn bekendgemaakt.