Consultatie wijziging Besluit paspoortgelden 2019

woensdag 18 juli 2018

Geachte heer Knops,

U hebt ons het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit paspoortgelden in verband met de aanpassing van de tarieven per 1 januari 2019 ter consultatie voorgelegd.