Instructie kwijtscheldingsaanvragen ondernemers

Organisatie: 
LVLB
Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2018

Personen die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefenen, de zogenaamde kleine ondernemers, kunnen sinds 1 april 2011 in aanmerking komen voor kwijtschelding van hun privébelastingschulden, als de raad de kwijtschelding voor deze groep heeft opengesteld.

De Commissie Invordering van de Landelijke Vereniging voor Lokale Belastingen (LVLB), stelt de door hen opgestelde 'Instructie behandeling kwijtscheldingsaanvragen ondernemers' beschikbaar.