Geen verruiming kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Het kabinet verruimt de mogelijkheden om gemeentelijke belastingen kwijt te schelden niet. Dat schrijft minister Ollongren van het ministerie van BZK aan de Tweede Kamer.

Het gelijkstellen (verhogen) van de vermogensnorm bij kwijtschelding van lokale lasten aan de vermogensnorm in de Participatiewet heeft weliswaar voor gemeenten belangrijke administratieve voordelen, maar verslechtert tegelijkertijd de armoedeval.

Mogelijke gevolgen

Voor uitkeringsgerechtigden kan dit betekenen dat als zij een baan aanvaarden, het recht op kwijtschelding vervalt. Dit verlies van inkomensondersteuning leidt ertoe dat werken voor deze groep minder lonend wordt.

Gezien de afspraken uit het regeerakkoord over het terugdringen van de armoedeval, heeft de minister besloten om de vermogensnorm die gemeenten mogen hanteren bij kwijtschelding van lokale lasten voor particulieren niet te verhogen.

Historie

In 2011 is een wetswijziging aangenomen die gemeenten meer ruimte moest geven bij het kwijtschelden van lokale belastingen. Het ging hierbij om de wijze waarop het vermogen in aanmerking wordt genomen bij het kwijtschelden van lokale belastingen. Deze wijziging moest echter nog worden uitgewerkt in nadere regels. De nadere regels zijn voor wat betreft de vermogensnorm echter nooit aangepast en worden naar nu blijkt ook niet aangepast.

Meer informatie